ACCS hade ett mycket bra Power Big Meet i Västerås som sommarens höjdpunkt och många klubbar har haft lyckade träffar. Vi efterlyser sommarbilder både från medlemmar och klubbar! Bränn en CD och skicka till ACCS – alltid mycket uppskattat!
 
På byråkratifronten har det inte hänt så mycket under sommaren av naturliga skäl. Det finns uppgifter om att Transportstyrelsen kan tänka sig att förbjuda genomfart med bilar utan katalysator i tätorter vilket liknar det dubbförbud som finns i delar av Stockholm. Motsvarande ”bestraffning” av äldre fordon finns bl.a. i Tyskland. Man undrar dock hur Transportstyrelsen tänker – alla bruksbilar har katalysator idag. Våra entusiastbilar körs väldigt få mil och jag har svårt att se att någon enstaka cruising kan har någon betydelse över huvud taget.

Men ACCS hårda tryck på Vägverket och Transportstyrelsen – läs Kjell Bäckman – kan säkert ge upphov till hämndlystnad. Att ”Bäckmans ande sitter i tapeterna på Vägverket” har vi hört många gånger. 

Kjelle Gustafson

 
Vi kommer att utveckla detta i nästa nummer av Americar tidningen. Bland annat ett hot om stämning från chefsjuristen på Transportstyrelsen efter artikeln om ”nya regler för avställda personbilar” som fanns i förra numret. Där framgick det tydligt att det handlade om ”ett skämt” från en ACCS medlem. Humornivån på Transportstyrelsen är dock totalt obefintlig!
 
Vi kämpar vidare!
 
Om du åker till End of Summer Meet i Emmaboda lördagen 28 augusti – kom gärna fram och vädra dina åsikter!
ACCS finns på plats!
 
//Kjelle Gustafson