orforanden

I mitten på januari träffade ACCS (Kjell Gustafson och Richard Gimser) Mats Hjälm från Transportstyrelsen samt Jan Tägt och Peter Edqvist från Motorhistoriska Riksförbundet i Stockholm. Vi ägnade en hel dag åt att diskutera främst ”fondonsidentifiering” och även EU-frågor. Gamla regler ska skrivas om och anpassas till dagens verklighet, vilket Mats Hjälm nu har ansvaret för.

Det är komplicerade frågor och ofta väldigt svårtolkade regler. Det krävs att besiktningsingenjörerna (som har ansvaret för reg.besiktningar) är väl insatta i problematiken. Ett mera handfast exempel är bilar som importeras från USA med olika chassinummer på det amerikanska reg.beviset (ofta felskrivet för 20-30 år sedan i samband med registrering på ny ägare i USA) och på bilen. Detta har varit en orsak till massor av huvudvärk på senare år. Importören har inte själv kollat (borde inte ha köpt en bil med ej matchande chassinummer) och när man då kommer till reg.besiktningen blir det jätteproblem. Det ska sökas dispenser på Transportstyrelsen – BARA en massa huvudvärk!

”Fordonsidentifiering” kan också handla om äldre fordon som saknar eller har felaktigt chassinummer – med mera. Använder man sunt förnuft löser det sig oftast men inte alltid. ACCS hoppas att det ska fungera bättre i framtiden. Mats Hjälm på Transportstyrelsen (som själv äger en Ford -39 de luxe coupe) är väl insatt i de fordonsfrågor som berör ACCSs medlemmar!

Besiktning av ”äldre” importer

Vi har fått flera samtal från medlemmar som äger USA-bilar importerade för ett antal år sedan. Då fick man ett svenskt reg.nummer direkt av Tullen. När man nu ringer och försöker boka en registreringsbesiktning blir det stopp. Svaret blir att man inte kan få en besiktningstid – vilket är helt felaktigt. Ring istället Besiktningsingenjören på den station du tänkt använda DIREKT och tala med honom. 

Kjelle Gustafson

Vi jobbar nu med nästa nummer av klubbtidningen Americar (1/13) som ska komma i din brevlåda i mitten av mars.

Vårmarknaden 30 mars (påskafton) i Lidköping har du säkert markerat med ett stort X på ACCS-kalendern. Vi ses då – kom gärna fram och prata!

// Kjelle Gustafson