Klubbförsäkring fordon

ACCS har sagt upp avtalet med Bilsport/MC försäkringar. Medarbetare på försäkringsbolaget har agerat överlägset och oprofessionellt gentemot ACCS styrelse, medarbetare och medlemmar. Vi beklagar att ett mer än 20-årigt samarbete därmed avbryts.

  • - ACCS har sedan en tid letat efter en ny samarbetspartner i försäkringsfrågor. Förhoppningsvis finns ett nytt avtal undertecknar under början av 2023!