I vår har Keith Eliasson, Sören Fjellstedt och undertecknad jobbat en hel del med importavgifterna. Keith besökte Jan Hallberg – ansvarig för ”utformningen av tolkningen” av EU-reglerna – på Tullen i Göteborg. Som vanligt var Hallberg trevlig men det är liksom inte problemet. Hallberg är en grå byråkrat som kommit i rampljuset ordentligt – och tycker att det är kul. Han är trevlig mot alla MEN att ändra på den helt felaktiga tolkningen av EU-regeln för import av entusiastfordon vill han inte.
 

ACCS med flera har därför börjat uppvakta handelsdepartementet i Stockholm. Det tycks vara en framkomlig väg – även om det tyvärr kan ta lite tid. Normal byråkrati är inte enkelt och vi måste ha lite tur – hitta tjänstemän som vågar ta tag i våra frågor. Läs mera i nästa Americar! 

Kjelle Gustafson

 
Nu är merparten av 2010 års medlemsavgifter inkomna och vi kan konstatera att vi blir fler även i år. Ungefär 200 fler så här långt jämfört med fjolåret.
 
Nu är sommaraktiviteterna igång och vi kan bara hoppas att den oändligt långa vintern ersätts med värme och vinden i ryggen. Norrland har haft en värmebölja i mitten av maj medan landets södra delar (och övriga Europa) fått använda tjocktröja och vantar. Är det askmolnet från Island som spökar? Det sägs nu att tidigare vulkanutbrott haft stor inverkan på vädret. Men förr hade man inte tillgång till internet, satteliter etc. och hade ingen aning om global orsak och verkan.
 
Ny uppdatering av läget kommer inom kort!
 
//Kjelle Gustafson