Från Tullverket - lägre importkostnader

Kategori: News
10 oktober 2013, Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Från Tullverket – lägre importkostnader

Nu finns de nya importreglerna på Tullens hemsida. Från 1 januari 2014 går det att importera 30 år och äldre bilar tullfritt och med bara 12% moms på fakturavärdet.
Jan Hallberg skriver att detta INTE gäller söndermekade fordon eller renoveringsobjekt. Hur Tullen ska kunna avgöra om man bytt motor på en bil, om den är i ursprungligt skick etc etc är skrivet i stjärnorna. Och vad är ett renoveringsobjekt?
Jan Hallberg är en katastrof för Sverige – har kostat svenska privatpersoner och Staten otroliga summor då mycket av importen under 5 år har gått via Holland som fått in alla ”skattekulor” helt i onödan..
Här är den nya texten..
Nya regler från den 1 januari 2014
De nya​ reglerna återfinns i den kompletterande anmärkningen till kapitel 97 i den Kombinerade nomenklaturen (tulltaxan) som publicerades av EU den 31 oktober 2013. EU har i och med detta ändrat tolkningen av domarna från den Europeiska domstolen. På grund av detta så försvinner texten i de Förklarande anmärkningarna till KN (FAKN) den 31 december 2013.

Kombinerade nomenklaturen (tulltaxan) (den kompletterande anmärkningen återfinns på sidan 640).

De nya kraven som ett fordon måste uppfylla för att vara ett samlarfordon är:

I ursprungligt skick, utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styrning, bromsar, överföring eller fjädring och motor. Reparation och återställande är tillåtet, defekta eller utslitna delar, tillbehör och enheter får ersättas under förutsättning att fordonet bevaras och underhålls i historiskt sett korrekt tillstånd. Moderniserade eller ombyggda fordon omfattas ej.
Minst 30 år gamla.
Av en modell eller typ som inte längre tillverkas.
Övriga krav om att fordonet ska vara förhållandevis sällsynt, normalt inte användas för sitt ursprungliga ändamål, vara föremål för särskilda transaktioner utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål, och vara av större värde anses uppfyllda om de tre ovan nämnda kraven infrias.

I ursprungligt skick, utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styrning, bromsar, överföring eller fjädring och motor
Fordonet får inte vara ändrat från ursprungsskicket så att det får andra specifikationer än de ursprungliga. Om till exempel motorn har bytts ut mot en med andra specifikationer än den fordonet levererades med från fabrik, bedöms det vara fråga om en omfattande förändring. Samma sak gäller om motorn trimmats etc. Reparation och återställande är tillåtet, defekta eller utslitna delar, tillbehör och enheter får ersättas under förutsättning att fordonet bevaras och underhålls i historiskt sett korrekt tillstånd. Moderniserade och ombyggda fordon anses inte vara samlarfordon enligt tulltaxan, även om ombyggnaden gjordes för mer än 30 år sedan. Detta innebär bland annat att så kallade ”söndermekade” och ”stylade” fordon inte anses vara i ursprungligt skick. Det är det skick fordonet inkommer i som är avgörande för om det är att anse som ett samlarobjekt, vilket betyder att till exempel fordon som behöver renoveras inte uppfyller kravet på ursprungligt skick. Med uttrycket ”överföring” menas kraftöverföringen (koppling, växellåda, kardanaxel, drivande hjulaxel eller motsvarande).

Minst 30 år gamla
Ingen ändring mot tidigare tillämpning.

Av en modell eller typ som inte längre tillverkas
Det finns på marknaden nyproducerade fordon med modellnamn som är äldre än 30 år, t.ex. Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Volkswagen Golf och Passat. Dessa exempel på fordon är så ändrade på grund av den tekniska utvecklingen och dagens krav t.ex. miljökrav, att de inte kan anses vara samma modell eller typ som den 30 år äldre modellen med samma namn.

Styrkande handlingar
För att kunna bedöma om förutsättningarna är uppfyllda bör informationen lämnas i form av lämplig dokumentation som exempelvis referensböcker, facklitteratur, foton, köpehandlingar, officiella fordonsdokument eller genom utlåtande från erkända experter.

Ovanstående krav gäller i tillämpliga delar även för motorcyklar.

Kontakta gärna Hallberg enligt nedan. Han har varit oanträffbar under december. Hallbergs farsartade uppträdande fortsätter…

________________________________________
Jan Hallberg
Nationell specialist, Klassificering mekanik

Tullverket, Effektiv handel
Box 12854, 112 98 Stockholm
Besöksadress: Spannmålsgatan 19, Göteborg
Tel: (direkt) 031-633 688, (vx) 0771-520 520
jan.hallberg@tullverket.se
www.tullverket.se

Comments are closed.